Upload Image...

 

 

3-6 årige

“Forskere i børn sundhed , understreger vigtigheden af ustruktureret leg 2-3 timer dagligt. Helst i naturen, hvis det er muligt. Yoga kan laves når som helst, hvor som helst og alle steder. Gennem deres naturlige trang til bevægelse, vil de via yogaens øvelser og koncepter lære, både direkte og indirekte, hvordan de kan komme fra aktivitet til et “roligt og fredeligt sted”. Yoga vil støtte dem i den vigtige proces at lære sin krop at kende, og blive fortrolig med den. Dette er en gave de kan tage med sig for livet. “Børns leg – er deres job!.

7-11 årige

Skolebørn undergår en rivende udvikling fra de starter i skole og skal i gang med at forholde sig til, at de udover at vokse, skal indgå nye relationer, forpligtelser i form af fast skema og lektier, samt pres fra kammerater, lærere, forældre og samfund. Yoga for skolebørnh, kan støtte denne overgang– og kreative læringselementer kan give megen inspiration og bidrage til balance og selvtillid styrkes.

12-16 årige

Stress, usikkerhed og frustrationer – sammen med mange fysiske ændringer, kan være udfordrende og nogle gange svære og umulige selv at håndtere. Yoga kan give teens effektive redskaber til med større sikkerhed at navigere gennem disse turbulente vande og år, og hjælpe med at udvikle livslange sunde vaner og strategier.Undervisningen tilpasses efter behov og det der fylder lige nu og her –vi laver bl.a. ”eksamen-yoga” hvor der arbejdes med redskaber til at håndtere og vendenervøsitet, usikkerhed og uro i kroppen til selvtillid, indre styrke, ro og fokus !

Fire årsager til hvorfor yoga er godt for børn

– Sandra Nygaard, Indehaver

Yoga skaber samklang og bidrager til vores følelse af helhed.

– AT HØRE SAMMEN – VÆRE EN DEL AF

Booster træghed

– ØGER KONCENTRATION OG FOKUS

Yoga er et unikt frirum og ”helle” hvor barnet kan søge hen

– OG MED TIDEN FINDE I SIG SELV!

Helhedsorientet tilgang, der støtter børns udvikling

– TEKNIKKER TIL SELVREGULERING OG SELVOMSORG